Informacja o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym dla klienta X3D SP. Z O.O.

Szanowny kliencie, zgodnie z Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688), informujemy:

 • 1. Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.

 • 2. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej: www.electro-system.pl.

 • 3. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

 • 4. Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Szanowny kliencie, pamiętaj, że naszym wspólnym obowiązkiem jest, aby dbać o środowisko, a w związku z tym m.in. wyrzucać śmieci z podziałem na frakcje odpadów do przeznaczonych ku temu kontenerów. Dlatego X3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z:

 • 1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19);

 • 2. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888);

 • 3. Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

1. INFORMACJA O STOSOWANYCH OPAKOWANIACH ORAZ O PRAWIDŁOWYM GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI DLA KLIENTA X3D SP. Z O.O.

Informujemy o stosowanych w naszej jednostce handlu detalicznego opakowaniach oraz o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi. Poniżej przedstawiamy charakterystykę opakowań stosowanych w naszej jednostce handlu detalicznego:

 • 1.1.1 Wykorzystuje się następujące materiały przy pakowaniu zamówienia dla Klienta: opakowanie tekturowe (makulatura), woreczki strunowe (przezroczyste, LDPE), folia elastyczna Stretch (czarna, LDPE), folia bąbelkowa (B1-40), styropian (EPS 040), butelki plastikowe (HDPE);

 • 1.1.2 W zależności od rodzaju zamówienia stosuje się inne materiały do pakowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowanych materiałów, prosimy o kontakt pod numer telefonu lub na adres mailowy, które zostały podane w stopce, poniżej niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiamy opis właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi:

 • 1.2.1 Opakowania z tektury, po zamówionych produktach, należy oddawać do punktu skupu makulatury lub umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach, znajdujących się w najbliższym otoczeniu (kontenery koloru niebieskiego);

 • 1.2.2 Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, takich jak przykładowo: LDPE lub HDPE, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu kontenerach, znajdujących się w najbliższym otoczeniu (kontenery koloru żółtego), lub oddawać do punktów i organizacji, które zajmują się zbieraniem tworzyw sztucznych.

2. INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM GOSPODAROWANIU ODPADAMI PRODUKTOWYMI DLA KLIENTA X3D SP. Z O.O.

Poniżej przedstawiamy opis właściwego postępowania z odpadami produktowymi:

 • 2.1 Odpady produktowe metalowe, takie jak na przykład: Dysze (np. tytanowe, z mosiądzu lub stali), Złączki PTFE, Sprzęgła, Gardziele, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu kontenerach, znajdujących się w najbliższym otoczeniu (kontenery koloru żółtego)

 • 2.2 Odpady produktowe z tworzyw sztucznych, takich jak przykładowo: Rurki PTFE, filamenty PLA oraz PET albo puste butelki HDPE, należy umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach, znajdujących się w najbliższym otoczeniu (kontenery koloru żółtego), lub oddawać do punktów i organizacji, które zajmują się zbieraniem tworzyw sztucznych

 • 2.3 Odpady produktowe ze szkła należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu kontenerach, znajdujących się w najbliższym otoczeniu, zgodnie ze sposobem zbierania odpadów. W przypadku podziału szkła na kolorowe i bezbarwne: szkło kolorowe do kontenerów koloru zielonego, a bezbarwne do kontenerów koloru białego, natomiast w przypadku braku podziału: szkło, niezależnie od koloru, do kontenerów koloru zielonego

 • 2.4 W przypadku odpadów należących do frakcji sprzętów i urządzeń elektrycznych, należy stosować się do oddzielnej informacji o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym dla klienta naszej firmy X3D sp. z o.o.

 • 2.5 UWAGA! Spalanie butelek HDPE i innych tworzyw sztucznych w miejscach innych niż specjalistyczne spalarnie, wywołuje emisje szkodliwych substancji do powietrza i jest zabronione!